مقالات

همه چیز در مورد میلگرد

در ساخت و ساز و کارهای عمرانی برای جبران مقاومت کششی پایین بتن از میلگرد استفاده می‌ شود. میلگردها عمدتا…